OPOKA

 

Diecezjalne Sanktuarium
św. Maksymiliana Marii Kolbego

rys historyczny


Na podstawie źródeł udało się ustalić, iż pierwsza wzmianka o miejscowości wchodzącej w skład dzisiejszej parafii w Szczukach dotyczy wsi Gośliny. Jest ona wymieniona już XV w. jako jedna ze 146 wchodzących w skład ówczesnego powiatu rawskiego. Dopiero w XVIII w. pojawiają się w dokumentach następne miejscowości.
Na mapie "Ziemia Rawska do 1793r." oprócz Goślin znaleźć można Szczuki i Chodnów. Dopiero na mapie "Powiat Rawski 1867-1914" pojawiają się: Janów, Józefów, Konstantynów, Potencjanów, a także następuje podział Szczuk na Szczuki Duże i Szczuki Małe. Na kolejnej mapie: "Powiat Rawski w okresie II Rzeczypospolitej" znajdziemy Gośliny podzielone na Gośliny i Gośliny Nowe, a także Kazimierki na terenie powiatu Grójeckiego.

Od dawnych czasów w Szczukach stał krzyż otaczany szacunkiem, przy którym gromadzono się na modlitwę. Po zakończeniu I wojny Światowej pan Franciszek Stępniewski na miejscu krzyża ufundował Kapliczkę murowaną z cegły, która stała się ważnym miejscem religijnym i społecznym miejscowej ludności.

W czerwcu 1958 roku, ówczesny proboszcz parafii bielskiej - ks. Stanisław Gruda zainicjował niedzielne Msze św. w kapliczce w Szczukach.

W roku 1982 staraniem ówczesnego ks. Dziekana Jana Makowskiego, przy współpracy Ks. Józefa Góreckiego i Jego rodziców, we wsi Szczuki, po bardzo długich staraniach, rozpoczęto budowę kościoła na podarowanych terenach (pierwotne plany i pozwolenie były wydane na budowę kaplicy, w tamtych czasach nie chciano zgodzić się na budowę kościoła) i tworzenie nowej odrębnej parafii. Parafia powstała z macierzystej parafii Biała Rawska - siedem wiosek i parafii Błędów - dwie wioski (obecnie Błędów należy do diecezji Warszawskiej) na gruntach podarowanych przez parafian. Do roku 1982 nabożeństwa były sprawowane tylko w niedzielę po południu przy kapliczce w Szczukach. Księża dojeżdżali z Białej Rawskiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Szczuk i okolicznych wiosek, budowę ukończono w roku 1987.

Dekretem z 15 października 1987 roku ks. abp. Józef Kardynał Glemp erygował parafię. Parafia liczy 950 osób.

 

Pierwszym proboszczem został ks. ks. Jan Janik, wikariusz z Białej Rawskiej, który prowadził prace administracyjne i materialne nowej parafii. Ks. Janik wsparty pomocą parafian ogrodził kościół, utwardził teren wokół kościoła. Dzięki ogromnej ofiarności wiernych wybudowano, plebanię, założono cmentarz, a na kamiennym cokole przed kościołem ustawiono figurę Matki Bożej.  W 1993 roku poświęcono nowe dzwony (3) ufundowane przez parafian. Ks. Jan doposażał kościół w meble i sprzęty. Był także inicjatorem wielu działań na terenie nowej parafii (budowy drogi, linii telefonicznej czy gazowej). Po jedenastu latach wytrwałej pracy decyzją biskupa przeszedł do innej parafii.

Kolejnym proboszczem został ks. Jerzy Kwiatkowski, który był inicjatorem powstania Kroniki Parafii. Za jego czasów założono instalację odgromową kościoła i zebrano środki na otynkowanie zewnętrznych murów świątyni. Niespodziewanie, po ponad dwuletniej pracy, proboszcz nagle zmarł na plebani w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2000 roku.

Następnym proboszczem został ks. Sławomir Sasin, który podjął dalej trud poprzedników. Kościół z zewnątrz został wytynkowany, a na frontowej ścianie umieszczono mozaikę św. Maksymiliana. Zamontowane elektroniczne dzwony, postawiono pomniki św. Janowi Pawłowi II, papieżowi i Słudze Bożemu ks. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.   Wymieniono wszystkie ławki w kościele. Przebudowano prezbiterium.
Ściana ołtarzowa została zaprojektowana w kształcie drzewa życia, wyrastającego z tabernakulum, przy którym adorują aniołowie. W szczycie drzewa znajduje się krzyż, w którego ramionach znajdują się symbole Ewangelistów. Umieszczono także figury: Matki Bożej Niepokalanej i naszego patrona, św. Maksymiliana, trzymającego dwie korony - symbole czystości i męczeństwa. Spod ramion krzyża wychodzą promienie, które wchodzą w drzewo jako symbol błogosławieństwa dla ludzkiej pracy.
Pozyskano teren pod parking przy kościele, a na cmentarzu  postawiona Ścianę Pamięci Narodowej.

8 grudnia 2003 roku w Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Biskup Alojzy Orszulik dokonał konsekracji kościoła parafialnego ustanawiając go Diecezjalnym Sanktuarium św. Maksymiliana.

W kościele wybudowano ołtarze boczne: ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odsłanianym obrazem i ołtarz Serca Jezusowego. Na fasadzie chóru  zamontowano płaskorzeźby przedstawiające pierwszą część różańca św. Przy Sanktuarium po prawej stronie znajduje się replika bunkra głodowego Ojca Maksymiliana, a w dojściu do bunkra przedstawiono historię życia i działalności Świętego. Wybudowano Kalwarię Szczucką z kilkoma stacjami Drogi Krzyżowej.

Od 6 lipca 2012 roku kolejnym proboszczem parafii został ks. Zdzisław Madzio, który z Bożą pomocą i wsparciem ludzkim kontynuuje dzieło swych poprzedników.

Przed Uroczystością 25 lecia parafii obchodzoną 14.10.2012 położono chodnik z kostki brukowej od południowej strony Sanktuarium. Na Kalwarii i przy kościele posadzono kolejne rośliny. Sukcesywnie podejmowane są także inne poprawki i remonty.

W Uroczystość 25-lecia istnienia naszej parafii (14.10.2012) zostały  wprowadzone do Sanktuarium relikwie "z krwi" św. Jana Pawła II, papieża, które zostały umieszczone w ołtarzu bocznym.

W 2013 roku w czasie remontu elewacji Wieczernika umieszczono na jego ścianach: replikę obrazu z naszego Sanktuarium oraz historię objawień Cudownego Medalika propagowanego przez św. Maksymiliana. We wrześniu 2014 ustawiano na Kalwarii pięć kapliczek z obrazami stacji Drogi Krzyżowej, by w ten sposób mieć już wszystkie stacje - czy to w formie figury, czy obrazu. Przeżyliśmy także piękny czas Dożynek i Pikniku Rodzinnego w trzecią niedzielę września.

Natomiast 19 października 2014 roku, w 30 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, do naszego Sanktuarium zostały wprowadzone Jego relikwie, przy obecności jego ekscelencji ks. bp-a. Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa Diecezji Łowickiej
.
W 2015 na Kalwarii podniesiono kładkę na wyspę tak, aby wejścia nie zalewała woda, oraz zamontowano przy stawie barierę ochronną. Przy Sanktuarium natomiast, na skwerze za pomnikiem św. Jana Pawła II, papieża pojawiły się nowe nasadzenia - teren został na nowo zaaranżowany.

29 września 2015 r. podczas Mszy świętej w intencji młodzieży, wprowadzono relikwie św. abp. warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W tym dniu również cieszyliśmy się obecnością w Sanktuarium Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Uroczystości te poprowadzi ks. Marek Wyszomierski sdb., proboszcz salezjańskiej parafii śś. Cyryla i Metodego z Żyrardowa. Księża Salezjanie świętują w tym roku 200 rocznicę urodzin założyciela św. Jana Bosko.

14.08.2016 w uroczystość odpustową, w 75-tą rocznicę męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana podczas Sumy sprawowanej przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Wojciecha Osiala, zostały wprowadzone do Sanktuarium relikwie św. Jana XXIII, papieża.
W czasie Parafialnych Misji Świętych, które trwały od niedzieli 13 listopada - do niedzieli 20 listopada 2016 roku, poświęcony został przez oo. pallotynów nowy, kamienny krzyż na Cmentarzu Grzebalnym - z miejscem upamiętnienia Utraconych Dzieci oraz drewniany, nowy Krzyż Misyjny przed wejściem do kościoła.

W 2017 roku, w dniu Odpustu, w święto naszego naszego Patrona, św. o. Maksymiliana, pod przewodnictwem ks. bp-a Andrzeja F. Dziuby, przeżywaliśmy podniosły jubileusz 30-lecia istnienia parafii.

w 2018 roku, obchodziliśmy Uroczystość 15-lecia ustanowienia naszego kościoła, Diecezjalnym Sanktuarium. Na tę okoliczność została wydana książka o Sanktuarium - dzięki wsparciu lubelskiego Wydawnictwa JUT - natomiast Telewizja TRWAM nakręciła oraz wyemitowała film o Sanktuarium Św. Maksymiliana w Szczukach.

Prac nie widać końca, a plany są do stopniowej i mozolnej realizacji, której to bez Bożej łaski i Waszego wsparcia dokonać się nie da.

 


BOGU NAJWYŻSZEMU DZIĘKI ZA TO CO JUŻ JEST , a co przez lata sukcesywnie powstawało i powstaje dzięki staraniom Parafian, Pielgrzymów, Darczyńców pod kierunkiem kolejnych proboszczów.
Wam kochani niech Dobry Bóg wynagrodzi szczerość serca.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Św. Maksymiliana, męczennika miłości, patrona naszych trudnych czasów - jak podczas kanonizacji powiedział o Ojcu Maksymilianie, święty Jan Paweł II, papież.

 

Proszę również o modlitwę za parafię, za wszystko, co jest tu realizowane.
Dziękuję za troskę, zainteresowanie i wsparcie finansowe dla dzieł powstających przy Sanktuarium i w samym kościele. Przypominam, że ofiary przekazane na konto parafialne można odliczyć od podatku.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i polecam Wszystkich Niepokalanej Dziewicy Maryi i Św. Maksymilianowi.

Szczęść Boże

Ks. mgr lic. Zdzisław Madzio
proboszcz parafii
i kustosz Sanktuarium


 

Parafia posiada konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

05 9291 0001 0002 3751 2000 0010

Rzymsko-Katolicka Parafia
Diecezjalne Sanktuarium
św. Maksymiliana Marii Kolbego
Szczuki 22
96-230 Biała Rawska

w tytule: na cele kultu religijnego

 
Msza Święta

Msza św. i nabożeństwa

czwartek
- o godz. 19.00 nabożeństwo do Św. Maksymiliana i Msza Św.

sobota
- godz. 19:00 Msza Św. niedzielna

niedziela
- Msza Św. o godz. 12.00

I piątki m-ca
- spowiedź od godz. 15.00 adoracja i spowiedź pierwszopiątkowa, a o godz. 16.00 Msza Św.

nabożeństwa fatimskie
- od m-ca maja do października 13 dnia m-ca o godz. 19.00

W Sanktuarium znajdują się relikwie:

 

św. Maksymiliana

św. Jana Pawła II

św. Jana XXIII

św. Klemensa

św. Anastazego

św. Zygmunta

Szczęsnego

Felińskiego

bł. ks. Jerzego

Popiełuszki

Nowe zdjecia
No images
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisjaj39
mod_vvisit_counterW tym tygodniu460
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1785

Ilość Osób Online 1
Twoje IP : 3.236.112.70
Reklama